Jadłospis

Płatności za pobyt a także wyżywienie dzieci należy uregulować przelewem do 10-tego każdego miesiąca za poprzedni miesiąc na wygenerowany indywidualny rachunek bankowy wg. informacji wygenerowanej przez system ATMS Kids.

Została równiez uruchomiona możliwość płatności poprzez system płatności internetowych PRZELEWY 24. Koszt opłaty za przelew wynosi 0,7 % naliczone od przelewanej opłaty w danym miesiącu - opłata ta obciąża wpłącającego (rodzica).

do góry