Strona główna/O Przedszkolu

O Przedszkolu

Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego „Chatka Małolatka” w Czyżowicach

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),
  • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.).

Charakterystyka przedszkola

Przedszkole Publiczne w Czyżowicach „ Chatka Małolatka” zlokalizowane jest przy ul. Wodzisławskiej 110. Jest to nowy obiekt dydaktyczny oddany do użytku w 2005r. Placówka posiada 4 oddziały przedszkolne, prowadzące edukację dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Za budynkiem przedszkolnym mieści się plac zabaw „ Frajda Park”.

Wizja przedszkola

Nasze przedszkole jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, a także zapewnienie bezwzględnego bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu. Staramy się aby dziecko poznało radość płynącą z zabawy, odkrywało indywidualne talenty, rozumiało otaczający go świat oraz nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa i radzenia sobie z trudnościami. Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole.

Misja przedszkola

Ideą działania naszej placówki jest wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyjająca osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia zgodny z samym sobą i otaczającym nas środowiskiem. Jesteśmy otwarci na potrzeby i zainteresowania dzieci oraz wspieramy dzieci w ich pełnym rozwoju. Staramy się tworzyć pozytywny klimat emocjonalny i zabiegamy o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.

Cele i zadania

Priorytetem naszego przedszkola jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz miłej i serdecznej atmosfery jako warunku zdrowia psychicznego i fizycznego oraz prawidłowych postaw dzieci, pracowników i rodziców. Dążymy do samorozwoju dzieci, co stanowi podstawę radzenia sobie w życiu i przyczynia się do wykonywania podejmowanych działań. Wspomagamy rozwój dziecka zaspokajając jego potrzeby na miarę jego możliwości.

do góry