Historia

Budowa i otwarcie przedszkola w Czyżowicach

Rys techniczny budowy przedszkola w Czyżowicach

Z inicjatywy Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego i Rady Rodziców w 2003 roku powołano społeczny komitet budowy nowego przedszkola. Rada Gminy Gorzyce w dniu 15.05.2003 r. podjęła uchwałę nr VI/63/03 w sprawie przystąpienia do budowy Przedszkola Publicznego w Czyżowicach.

Historia budowy:

 • wrzesień 2003 - przetarg dwustopniowy na wykonanie projektu
 • luty 2004 - gotowy projekt budowy wykonany przez pracownię projektową „Moduł” z Wodzisławia Śl.
 • maj 2004 - starosta wodzisławski wydaje pozwolenie na budowę
 • 1 września 2004 - rozpoczęcie robót ziemnych pod budowę
 • koniec roku 2004 - gotowe są ściany parteru i części stropu
 • luty 2005 - montaż dachu
 • marzec 2005 - rozpoczęcie montażu instalacji wod-kan i c.o.
 • kwiecień 2005 - rozpoczęcie rozbiórki istniejącego budynku przedszkola
 • sierpień 2005 - wzmożone prace budowlane w celu ukończenia budowy obiektu.

Wykonawcy robót budowlano-montażowych i dostaw wyposażenia:

 1. Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe: FPHU Zakład Budowlany „Murek” Józef Fulek z Turzy Śl.
 2. Przyłącze wodociągowe i sanitarne: Wodociągi -Esox Sp.z.o.o. Radlin
 3. Instalacje elektryczne: PPUH „Elmach” Adam Mucha Wodzisław Śl.
 4. Instalacje wod-kan, c.o. technologia kotłowni węglowej: Warsztat Ślusarski Antoni Mitko Wodzisław Śl.
 5. Rozbiórka budynku starego przedszkola: firma „Har-Kaz” Radzicz 27
 6. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej: Zakład Usługowo-Handlowy Tomasz Wydra Czyżowice
 7. Niwelacja terenu: PUH „Ema-Trans” Radlin
 8. Wykonanie ogrodzenia: BM International Metal Maschinen Technik Sp.z.o.o. Wojnowice.

Nadzór budowlany: Zakład Usług Nadzoru Budowlanego inż. Józef Kierdan.
Projektowanie i nadzory: inż. Czesław Konieczny.

Zabudowa jednokondygnacyjna z częściowym podpiwniczeniem, budynek w kształcie litery „L” z podziałem na kilka uzupełniających się funkcji. Skrzydło południowo-zachodnie to funkcja podstawowa z salami poszczególnych oddziałów dziecięcych. Część środkowa to główny hol oraz sala zajęć ruchowych. Skrzydło południowo-wschodnie to funkcja pomocnicza, znajdują się tu gabinety administracji i personelu oraz blok żywieniowy.

Kubatura: 3200 m3
Powierzchnia zabudowy: 872 m2
Koszt inwestycji: 2.101.777,76 zł -całkowicie sfinansowany z budżetu gminy.

Sponsorzy: Bank Spółdzielczy Gorzyce, Piotr Boniakowski, Bogdan Tannenberg, Rafał Tannenberg, Paweł Kucza, Emanuel Adamczyk, Bronisław Mucha, Beata Kocur-Szczotok, Grzegorz Oślizło, Eugeniusz Student, Aleksander Szczyrba.

Dzięki dobrej organizacji prac przez Inspektora ds. kubaturowych Urzędu Gminy -pana Rafała Płaczka, przedszkole zostało oddane w wyznaczonym terminie. W późniejszym terminie został ukończony parking, plac zabaw oraz budowa postumentu z pamiątkową tablicą z rozebranego budynku przedszkola.

Budowa i otwarcie przedszkola w Czyżowicach

do góry