Grafika BIP
Strona główna/Informacje Publiczne/RAPORT DOSTĘPNOŚCI

RAPORT DOSTĘPNOŚCI

Plik Raportu z-D dot. placówki Przedszkola Publicznego Czyżowice znajduje się tutaj do wglądu poniżej.

Zamieszczamy również Plan działania dot. poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Poniżej można również pobrać Wniosek o zapewnienie dostępności dla osoby ze szczególnymi potrzebami.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  każdy - bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego - ma prawo złożyć do Przedszkola Publicznego w Czyżowicach informację o braku dostępności architektonicznej (w zakresie lokalizacji siedzib Urzędu) lub informacyjno-komunikacyjnej (w zakresie świadczeniu usług przez  Urząd), o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3 (wskazanym poniżej).

Wyciąg z ustawy:
„Art. 6. [Zakres minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami]

Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują dostępność architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną.

Dostęp do pełnej treści aktów prawnych wskazanych powyżej:

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności". Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy;
 5. podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem;
 6. jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Wnioski o zapewnienia dostępności dotyczące działalności Urzędu Gminy Gorzyce można składać w następujący sposób:

 • drogą pocztową na adres:
  Przedszkole Publiczne w Czyżowicach
  ul. Wodzisławska 110
  44-352 Czyżowice
 • drogą elektroniczną na adres e-mailowy:
  ppczyzowice@gorzyce.pl
Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Informacje Publiczne
pdf 2021-03-26 Raport zD - PP Czyżowice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
Raport zD - PP Czyżowice.pdf 105.44KB zobacz
pdf 2021-09-06 Wniosek o zapewnienie dostępności.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
Wniosek o zapewnienie dostępności.pdf 50.08KB zobacz
pdf 2021-09-06 Plan działania na rzecz poprawy dostępności.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
Plan działania na rzecz poprawy dostępności.pdf 155.35KB zobacz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Przedszkole Publiczne w Czyżowicach Chatka Małolatka
Pierwsza publikacja
Patas Krzysztof 2021-03-26 10:59
Aktualizacja publikacji
Patas Krzysztof 2021-09-06 15:13
Wytworzenie publikacji
Krzysztof Patas 2021-09-06 15:13
Zatwierdzenie
Ewa Sobala-Hibner 2021-09-06 15:13
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
17
do góry