Grafika BIP

Opłaty

Płatności za pobyt, a także wyżywienie dzieci należy uregulować przelewem do 10-tego każdego miesiąca za poprzedni miesiąc na wygenerowany indywidualny rachunek bankowy wg. informacji wygenerowanej przez system ATMS Kids.

Została równiez uruchomiona możliwość płatności poprzez system płatności internetowych PRZELEWY 24. Koszt opłaty za przelew wynosi 0,7 % naliczone od przelewanej opłaty w danym miesiącu - opłata ta obciąża wpłącającego (rodzica).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Zespół Szkolno-Przedszkolny - Przedszkole Publiczne w Czyżowicach Chatka Małolatka
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-11-28 09:48
Aktualizacja publikacji
Patas Krzysztof 2021-05-10 12:06
Wytworzenie publikacji
Krzysztof Patas 2021-03-29 12:04
Zatwierdzenie
Ewa Sobala-Hibner 2021-03-29 12:05
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
14
do góry