Grafika BIP
Strona główna/Informacje Publiczne/INFORMACJE/Nabór na wolne stanowiska

Nabór na wolne stanowiska

Ogłoszenie o naborze na stanowisko woźnej/sprzątaczki

Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: woźna / sprzątaczka
 2. Miejsce pracy: Przedszkole Publiczne w Czyżowicach
 3. Okres zatrudnienia:
  - od 1 lutego 2022r. do 30 czerwca 2022r - 1 etat,
  - od 1 lipca 2022r. przewidywane zatrudnienie na czas określony - 0,5 etatu.

Wymagania:

 1. Wykształcenie minimum zawodowe
 2. Obywatelstwo polskie
 3. Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo)
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Ogólny zakres obowiązków:

 1. Dobry stan zdrowia, pozwalający na pracę w kontakcie z żywnością oraz wykonywanie pracy fizycznej
 2. Umiejętność współpracy w zespole
 3. Kultura osobista
 4. Rzetelność, dbałość o czystość i mienie przedszkola, dyspozycyjność.
 5. Dbanie o czystość i porządek w przydzielonych pomieszczeniach
 6. Dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu
 7. Przygotowanie sal do posiłków, pomoc w czasie spożywania posiłków przez dzieci
 8. Opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek
 9. Współpraca z nauczycielami i innym personelem przedszkola
 10. Wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z działalności przedszkola.


Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae
 2. List motywacyjny
 3. Świadectwa pracy (o ile kandydat posiada).

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Do dnia 20 stycznia 2022r. do godziny 15.00
  - w sekretariacie Przedszkola Publicznego w Czyżowicach, ul. Wodzisławska 110
  Lub:
  - w formie elektronicznej na adres e-mailowy placówki: ppczyzowice@gorzyce.pl

 Inne informacje:

 1. Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane
 2. Kandydat, który zostanie zakwalifikowany, zostanie powiadomiony telefonicznie oraz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, termin spotkania zostaje ustalony w trybie późniejszym.

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Czyżowicach ogłasza nabór kandydatów do pracy w naszym przedszkolu z siedzibą przy ul. Wodzisławskiej 110, 44-352 Czyżowice - na stanowisko:

nauczyciel wychowania przedszkolnego

w pełnym wymiarze czasu pracy na okres od 21.09.2020r. do 31.10.2020r.

Termin naboru na w/w stanowisko: 18.09.2020r. do godz.14.00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Przedszkole Publiczne w Czyżowicach Chatka Małolatka
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-11-28 09:41
Aktualizacja publikacji
Patas Krzysztof 2022-01-12 14:55
Wytworzenie publikacji
PP Czyżowice 2022-01-12 14:55
Zatwierdzenie
Ewa Sobala-Hibner 2022-01-12 14:55
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
38
do góry